Eugene Cocou Gnansounou

Eugene Cocou Gnansounou

Categoría docente y régimen de dedicación:

 • Categoría docente: Docente contratado
 • Régimen de dedicación: Tiempo Parcial

Estudios:

 • LICENCIA CANÓNICA EN TEOLOGIA/ MAESTRIA, Faculté
  Catholique de Toulouse, Francia, 2009/2011.
 •  BACHILLERATO EN TEOLOGIA, Faculté Catholique de Toulouse,
  Francia, 2008.
 •  BACHILLERATO EN FILOSOFIA, Universidad Urbaniana, Roma,
  2004.